Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Délka pobytu

Pobyt dítěte může trvat nejdéle 6 měsíců.

Kapacita služby

Kapacita zařízení je 8 míst

Místo poskytovaní služby

Dr. E. Beneše 13, 787 01 Šumperk

Poslání služby

Posláním ZDVOP je zajištění okamžité, krizové, krátkodobé pomoci ohroženému dítěti, spočívající v plném přímém zaopatření do doby, dokud nebude pro dítě nalezeno řešení dlouhodobějšího charakteru.
Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování a v zajištění zdravotních služeb, psychologické a jiné obdobné nutné péče.
ZDVOP poskytuje odbornou pomoc také rodinám těchto dětí, a to s ohledem na nejlepší zájem dítěte.

Cíle ZDVOP

 • minimalizace délky pobytu dítěte v zařízení,
 • minimalizace separační úzkosti a narušení vztahu rodič – dítě,
 • motivace rodiny k aktivní spolupráci při řešení své krizové situace,
 • návrat do biologické rodiny,
 • umístění do náhradní rodiny.

Cílová skupina

Služba je určena pro děti:

 • děti ve věku od 0 – 18 let, které se aktuálně pohybují na území ČR,
 • děti, které se ocitnou v nouzi nebo v krizi a nelze jim jejich běžný život zajistit ve vlastní nebo náhradní rodině.
Cílovou skupinou ZDVOP jsou sekundárně také rodiče dítěte umístěného v ZDVOP či jiné osoby odpovědné za jeho výchovu. Zařízení s rodinou dítěte spolupracuje, poskytuje jí pomoc a podporu s cílem návratu dítěte zpět do rodinného prostředí.

Poskytujeme ochranu a pomoc dětem:

 • které se ocitly bez péče přiměřené jejich věku či bez jakékoliv péče,
 • u kterých je vážně ohrožen jejich život, příznivý vývoj,
 • které jsou tělesně či duševně týrané, zneužívané,
 • které se ocitly v prostředí či situaci, kdy jsou vážným způsobem ohrožena jejich základní práva.

Podporujeme a pomáháme

Další informace o službě

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
Informační leták ZDVOP .docx 3 MB Stáhnout
13. 02. 2024 Ceník ZDVOP .docx 18 kB Stáhnout
01. 03. 2024 Organizační schéma ZDVOP .xlsx 29 kB Stáhnout

Mohlo by vás zajímat

top