Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Délka pobytu

Pobyt dítěte může trvat nejdéle 6 měsíců.

Kapacita služby

Kapacita zařízení je 8 míst

Místo poskytovaní služby

Dr. E. Beneše 13, 787 01 Šumperk

Poslání služby

Posláním ZDVOP je zajištění okamžité, krizové, krátkodobé pomoci ohroženému dítěti, spočívající v plném přímém zaopatření do doby, dokud nebude pro dítě nalezeno řešení dlouhodobějšího charakteru.
Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování a v zajištění zdravotních služeb, psychologické a jiné obdobné nutné péče.
ZDVOP poskytuje odbornou pomoc také rodinám těchto dětí, a to s ohledem na nejlepší zájem dítěte.

Cíle ZDVOP

 • minimalizace délky pobytu dítěte v zařízení,
 • minimalizace separační úzkosti a narušení vztahu rodič – dítě,
 • motivace rodiny k aktivní spolupráci při řešení své krizové situace,
 • návrat do biologické rodiny,
 • umístění do náhradní rodiny.

Cílová skupina

Služba je určena pro děti:

 • děti ve věku od 0 – 18 let, které se aktuálně pohybují na území ČR,
 • děti, které se ocitnou v nouzi nebo v krizi a nelze jim jejich běžný život zajistit ve vlastní nebo náhradní rodině.
Cílovou skupinou ZDVOP jsou sekundárně také rodiče dítěte umístěného v ZDVOP či jiné osoby odpovědné za jeho výchovu. Zařízení s rodinou dítěte spolupracuje, poskytuje jí pomoc a podporu s cílem návratu dítěte zpět do rodinného prostředí.

Poskytujeme ochranu a pomoc dětem:

 • které se ocitly bez péče přiměřené jejich věku či bez jakékoliv péče,
 • u kterých je vážně ohrožen jejich život, příznivý vývoj,
 • které jsou tělesně či duševně týrané, zneužívané,
 • které se ocitly v prostředí či situaci, kdy jsou vážným způsobem ohrožena jejich základní práva.

Podporujeme a pomáháme

Další informace o službě

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
01. 04. 2024 Domácí řád .doc 64 kB Stáhnout
01. 04. 2024 Informace o ZDVOP - Jsme tady pro tebe .doc 376 kB Stáhnout
01. 04. 2024 Informační leták ZDVOP .docx 3 MB Stáhnout
13. 02. 2024 Ceník ZDVOP .docx 18 kB Stáhnout
01. 03. 2024 Organizační schéma ZDVOP .xlsx 29 kB Stáhnout
01. 04. 2024 Ostrůvek do kapsy .docx 10 MB Stáhnout
01. 04. 2024 VNITŘNÍ ŘÁD ZDVOP .docx 60 kB Stáhnout
01. 04. 2024 Práva dětí ve ZDVOP .doc 3 MB Stáhnout
01. 04. 2024 Základní pravidla pro děti ve ZDVOP .docx 1 MB Stáhnout
01. 04. 2024 Návštěvní řád .doc 53 kB Stáhnout
01. 04. 2024 Podmínky a pravidla návštěv dítěte umístěného ve ZDVOP .docx 912 kB Stáhnout
01. 04. 2024 Stížnosti a způsob řešení - větší děti .docx 384 kB Stáhnout
01. 04. 2024 Pochvaly a stížnosti - jak na to? .docx 4 MB Stáhnout
01. 04. 2024 Mimořádné situace - řešení .docx 701 kB Stáhnout
01. 04. 2024 PROVOZÍ ŘÁD ZDVOP .docx 3 MB Stáhnout
01. 04. 2024 Mapa služeb Šumpersko .docx 26 kB Stáhnout
01. 04. 2024 Mapa standardů ZDVOP .docx 55 kB Stáhnout

Mohlo by vás zajímat

top