Odlehčovací služby

Formy služby

Ambulantní forma - v pracovní dny 7:00 - 15:30 hod.
Pobytová forma - nepřetržitě

Kapacity služby

Ambulantní forma: 2 uživatelé v okamžité kapacitě
Pobytová forma: 6 uživatelů (lůžek)

Místo poskytovaní služby

U Dětského domova 269
779 00 Olomouc

Poslání služby

Ambulantní a pobytová forma Odlehčovací služby Ostrůvek zajišťuje podporu a pomoc osobám s kombinovaným postižením ve věku do 26 let, jež jsou osobami se sníženou soběstačností a vyžadují mimo zajištění péče i specializované zdravotní výkony, případně jsou osobami s chováním náročným na péči.
Cílem služby pro osoby s kombinovaným postižením je zajištění individuálně směřované péče odpovídající jejich potřebám v podnětném prostředí ambulantní i pobytové formy sociální služby v čase, kdy není k dispozici pečující fyzická osoba.
Druhotným cílem služby je zajistit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek při péči o osoby s kombinovaným postižením.

Cíl služby

Zabezpečení základních a specifických potřeb osob s kombinovaným postižením odpovídající míře jejich snížené soběstačnosti v době, kdy je pečující fyzické osobě zajištěn nezbytný odpočinek a podpořit tyto osoby v rozvoji psychomotorickým dovedností a schopností vedoucích k postupnému osamostatňování se.

Cílová skupina

Osoby s kombinovaným postižením ve věku do 26 let, jež vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti vycházející ze zdravotního postižení, při které je vyžadována nepřetržitá podpora zdravotnického personálu, případně vysoce individualizovaná podpora související s chováním náročným na péči.
Zahrnuje osoby s vícenásobným postižením, primárně s vážným postižením centrální nervové soustavy, v jehož důsledku došlo k výraznému mentálnímu a somatickému postižení, případně k přidruženým smyslovým poruchám, poruchám příjmu potravy a dýchacím potížím, poruchám autistického spektra.

Podporujeme a pomáháme

Další informace

Mohlo by vás zajímat

top