Domov pro osoby se zdravotním postižením

Kapacita služby

Kapacita služby je 8 lůžek

Místo poskytovaní služby

U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc

Poslání služby

Domov pro osoby se zdravotním postižením Ostrůvek zajišťuje individualizovanou podporu a pomoc osobám s kombinovaným postižením ve věku do 18 let, jež vyžadují mimo zajištění péče i specializované zdravotní výkony. Cílem služby je zabezpečit pravidelnou pomoc v úkonech, které osoba nezvládne a podporovat ji v rozvoji soběstačnosti v míře umožňující zapojení do běžného života společnosti.

Cíl služby

Zabezpečení základních a specifických potřeb osob s kombinovaným postižením odpovídající míře jejich snížené soběstačnosti. Udržení, případně rozvoj potřebných dovedností a schopností osob s kombinovaným postižením v oblastech, ve kterých jsou v důsledku svého zdravotního stavu limitovány

Cílová skupina

Osoby s kombinovaným postižením ve věku do 18 let, jež vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti vycházející ze zdravotního postižení, při které je vyžadována nepřetržitá podpora zdravotnického personálu.
Zahrnuje osoby s vícenásobným postižením, primárně s vážným postižením centrální nervové soustavy, v jehož důsledku došlo k výraznému mentálnímu a somatickému postižení, případně k přidruženým smyslovým poruchám, poruchám příjmu potravy a dýchacím potížím, poruchám autistického spektra.

Podporujeme a pomáháme

Další informace

Mohlo by vás zajímat

top