Jak požádat o službu

Postup podání žádosti

01
Žádost podávejte pouze v případě, že máte zájem o okamžité poskytování sociální služby. 
Žádost vyplňujte pravdivě.

Žádost lze podat osobně nebo poštou na adresu:
Centrum Ostrůvek, příspěvková organizace
U Dětského domova 269
779 00 Olomouc

Žádost obsahuje tyto tiskopisy:
  • Žádost o poskytnutí sociální služby (vyplní žadatel),
  • v případě pobytové formy sociální služby je třeba doložit i Vyjádření lékaře (vyplní praktický lékař žadatele za poplatek, v případě hospitalizace ve zdravotnickém zařízení ošetřující lékař žadatele),
Pokud je potřeba dodat oba vyplněné tiskopisy, posouzení žádosti může proběhnout až ve chvíli, kdy budou k dispozici oba tiskopisy.

V případě, kdy žadatel má zákonného zástupce nebo opatrovníka, je třeba doložit kopii rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti a kopii usnesení o ustanovení opatrovníka.
02
Pokud informace uvedené v žádosti odpovídají:
 
  • okruhu osob, pro který je služba určena,
  • důvod využití služby (vaše nepříznivá sociální situace) odpovídá druhu služby, o který žádáte,
  • váš zdravotní stav nevylučuje poskytnutí pobytové sociální služby (tato podmínka se ověřuje pouze u pobytové formy služby),
bude vás kontaktovat sociální pracovník a domluví sociální šetření v místě pobytu žadatele. 

Ze sociálního šetření se bude vyhotovovat písemný záznam.
Po realizaci sociálního šetření bude žádost, včetně doplňujících informací ze sociálního šetření posouzena pracovní skupinou a bude vám sdělen závěr z posouzení žádosti, případně nastíněn další postup týkající se procesu uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby.
03
Sociální pracovník žadatele podrobně seznámí s obsahem smlouvy o poskytnutí sociální služby srozumitelným způsobem odpovídajícím rozumovým a volním vlastnostem žadatele (pozn. dojde i k seznámení osoby, která za žadatele jedná).
Pokud žadatel není schopen (dle lékařského posudku) sám jednat a nemá zákonného zástupce/opatrovníka pro proces uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby, zprostředkuje mu sociální pracovník zastupování obecním úřadem obce s rozšířenou působností.
Smlouva o poskytnutí sociální služby obsahuje ujednání týkající se druhu sociální služby, průběhu, podmínek a rozsahu poskytované služby, vymezení cílů spolupráce, vymezuje místo a čas poskytování sociální služby, výši úhrady a způsob jejího placení, včetně vyúčtování, ujednání o dodržování vnitřních pravidel poskytovatele, výpovědní důvody a výpovědní lhůty, dobu platnosti smlouvy a způsob, jakým ji lze měnit. 

Dokumenty pro žadatele

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
13. 02. 2024 Žádost o poskytnutí služby DOZP .docx 178 kB Stáhnout
13. 02. 2024 Žádost o poskytnutí služby OdS .docx 179 kB Stáhnout
13. 02. 2024 Žádost o poskytnutí služby SR .docx 180 kB Stáhnout
13. 02. 2024 Vyjádření lékaře Ostrůvek - DOZP .docx 179 kB Stáhnout
13. 02. 2024 Vyjádření lékaře Ostrůvek - OdS .docx 178 kB Stáhnout
13. 02. 2024 Vyjádření lékaře Ostrůvek - SR .docx 51 kB Stáhnout

V případě dotazů nás kontaktujte

Ředitelka
Mgr. Hana Zatloukalová

Podrobný postup

Mohlo by vás zajímat

top