Dárci a sponzoři

Děkujeme všem dárcům a sponzorům

Transparentní účet 86-7473070297/0100

Bankovní účet určený k přijímání finačních darů pro Olomoucký kraj, zastoupený Centrem Ostrůvek, příspěvkovou organizací.
Na tento účet je možno bezhotovostně zasílat finanční dary k dohodnutému účelu, který vždy směřuje ve prospěch osob, kterým jsou služby a činnost organizace poskytována.
V poznámce lze uvést, pro jaký účel finanční dar poskytujete:
  • k využití na provozní účely (nákupy zdravotnického a spotřebního materiálu, drobného majetku do 40 tis. Kč apod.),
  • na investiční účely (na pořízení dlouhodobého hmotného majetku nad 40 tis. Kč),
  • neúčelový dar (organizace sama rozhodne, pro jaký účel bude finanční dar využit).
Lze sjednat darovací smlouvu přes kontakt: sekretariat@dc-ostruvek.cz.

Transparentní účet: 6634721309/0800 Starbank

Tento transparentní účet je zřízen nadačním fondem Dobré místo pro život.

Přes webové stránky: www.dobremistoprozivot.cz, vyplněním potřebných kolonek v části Finanční příspěvek - zvolíte účel využití vašeho daru, kde vyberete Centrum Ostrůvek, p. o. - Odlehčovací služby Ostrůvek a odešlete darovanou finanční částku.
Vámi darované finanční prostředky budou sloužit na částečnou úhradu finanční částky požadované po pečujících osobách, které pro své nejbližší (uživatele ve věku 0-26 let s kombinovaným postižením) mají zajištěny naše Odlehčovací služby Ostrůvek a nemají k dispozici dostatek finančních prostředků, které by jim umožnily využít služeb v požadovaném rozsahu.

Upřímně děkujeme jménem dětí všem uvedeným i nejmenovaným sponzorům, dárcům a dobrovolníkům za přízeň, podporu a spolupráci
v roce 2023.

 

Brož Jiří, Mgr. – Praha • Častulíková Kateřina, Mgr. – Polešovice • Čepl Ondřej • Dedecius Zdeněk, Íng. • Divadlo na Šantovce - Olomouc • Dosoudil Josef, Ing. • Lékárna Rena Olomouc, s. r. o. – Olomouc • LS LJS Stránský s.r.o. – Olomouc • Magistrát města Olomouce – Odbor životního prostředí • Míša Libor • Moped, s. r. o. – Olomouc • Nadace Agel - Praha • Nedomová Eva • Nutrend D. S., a. s. – Olomouc • Oháňka Tomáš - Olomouc • Parák Martin • Poláčková Lenka - Olomouc • Univerzita Palackého Olomouc • Usnulová Mária – Praha

Kontaktní osoba

Ředitelka
Mgr. Hana Zatloukalová

Mohlo by vás zajímat

top