Sociální rehabilitace

Formy služby

Ambulantní forma - v pracovní dny v čase 8:00 - 11:00 hod. a dále dle individuální domluvy
Terénní služba - v pracovní dny v čase 11:00 - 16:00 hod. a dále dle individuální domluvy
Pobytová služba - nepřetržitě

Kapacity služby

Ambulantní forma: 1 rodina
Terénní forma: 1 rodina
Pobytová forma: 4 rodiny

Místo poskytovaní služby

Dolní Hejčínská 35, 779 00 Olomouc
Dr. E. Beneše 13, 787 01 Šumperk

Působnost terénní formy služby: Olomouc, Litovel, Šternberk, Přerov, Prostějov, Mohelnice, Zábřeh, Uničov, Šumperk

Poslání služby

Sociální rehabilitace Ostrůvek je ambulantní, terénní i pobytovou formou služby sociální prevence pro rodiny s dítětem či dětmi, jejichž nepříznivá sociální situace vychází z nedostatečných kompetencí rodičů v péči o dítě či děti.
Cílem služby je vést a posílit rodiče v nácviku specifických dovedností a schopností v péči o dítě či děti ohrožené rizikovým vývojem tak, aby dítěti či dětem byla zabezpečena odpovídající péče, která pomůže překonat nepříznivou sociální situaci rodiny a zabrání jejímu sociálnímu vyloučení.

Cíl služby

Cílem služby je dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti rodičů v péči o dítě či děti ohrožené rizikovým vývojem prostřednictvím nácviku specifických dovedností a schopností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností vedoucích ke zvládnutí péče o dítě či děti.

Cílová skupina

Sociální služba je určena rodinám s dítětem/dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci související:
  • s nedostatečnými kompetencemi rodičů při zvládání péče o dítě/děti s kombinovaným postižením, které vyžaduje k zajištění svých potřeb speciálních zdravotních výkonů,
  • s nedostatečnými kompetencemi rodičů při zvládání péče o dítě/děti s kombinovaným postižením nebo o dítě/děti, jejichž psychomotorický vývoj je ohrožen.
Věková struktura dětí se pohybuje v rozmezí do 18 let.

Podporujeme a pomáháme

Kde službu poskytujeme


Další informace

Mohlo by vás zajímat

top